Prywatne ubezpieczenia zdrowotne Vision

Opening Hours : Ubezpieczenie zdrowotne
  Contact : +48 500-017-133

Vision BASIC

Zakres ubezpieczenia Vision Basic
Ponad 900 placówek kontraktowych, w których korzystasz ze świadczeń bezgotówkowo na podstawie okazania karty medycznej.Wśród placówek są m. in. Lux-Med, ENEL- MED, POLMED, Centrum Damiana, Medi Partner, Medycyna Rodzinna i inne

TAK

Zwrot kosztów leczenia na podstawie imiennego rachunku wystawionego przez dowolnego lekarza w Polsce TAK
Infolinia medyczna TAK
Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia (raz w roku) TAK
Konsultacje lekarskie (77 specjalistów) TAK
Prowadzenie ciąży TAK
Badania laboratoryjne zlecone przez lekarza TAK
Badania diagnostyczne zlecone przez lekarza TAK
Szczepienie przeciw grypie ( raz w roku) TAK
VISION Assistance (świadczenia na skutek NW lub nagłego zachorowania) TAK
1. Wizyty domowe lekarza pierwszego kontaktu do 1000 PLN na zdarzenie (poz. 1-4 łącznie)
2. Opieka pielęgniarska domowa TAK
3. Transport medyczny TAK
4. Pomoc psychologa TAK
5. Organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do 600 PLN na zdarzenie
6. Dostawa leków do 250 PLN na zdarzenie
7. Organizacja opieki nad osobami niesamodzielnymi i dziećmi do 400 PLN na zdarzenie
8. Rehabilitacja do 800 PLN na zdarzenie
Zabiegi pielęgniarskie TAK
Świadczenie szpitalne (do 150 zł za każdą dobę pobytu w szpitalu) opcja dodatkowa
Przegląd dentystyczny (dwa razy w roku) TAK

Opcje dodatkowe do wariantu:

Rehabilitacja Opcjonalnie
Best Doctors Opcjonalnie
Świadczenie szpitalne Opcjonalnie
Koszty leczenia za granicą Opcjonalnie
Protetyka w związku z nieszczęśliwym wypadkiem Opcjonalnie
Świadczenia związane z medycyną pracy Opcjonalnie
Następstwa nieszczęśliwych wypadków Opcjonalnie
Poważne zachorowanie Opcjonalnie
Operacje Opcjonalnie