Kontakt

Wypełnij formularz

Jeżeli masz pytania odnośnie naszej oferty, chcesz poprosić o przedstawienie oferty grupowej lub indywidualnej, wypełnij poniższy formularz. Pamiętaj, że do wyceny pakietów indywidualnych konieczne jest podanie daty urodzenia osoby/osób, które miałyby zostać nim objęte.

Konsultant ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych

Tel.  500-017-133
Mail. interubezpieczenie@gmail.com

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000016204, NIP: 547-02-06-285